Rekruttering av kvinner til studier i IKT-sikkerhet

Med global og nasjonal digitalisering aktualiseres behovet for digital sikkerhet, og vi må forvente et økt behov for personer med IKT-kompetanse i årene som kommer. I Nasjonal strategi for digital sikkerhetsom ble offentliggjort i januar 2019 ble derfor kompetanse løftet frem som ett av fem prioriterte områder.Den utdypende og kompletterende Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetansela […]

Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT?

KTer et av de mest kjønnsdelte fagområdene i Norge og illustrerer «the Nordic Gender Paradox», som viser til et mis-forhold mellom en høy grad av kvinnelig yrkesdeltakelse i de nordiske landene, parallelt med en sterk kjønning av fag-og yrkesområder. En høyere andel kvinner i IKT-yrker er et mål som særlig blir aktualisert av økende digitalisering.Denne […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.