Spolna enakost in opolnomočenje žensk s pomočjo IKT

Tehnologija obsegaja kompleksen in raznolik nabor blaga, aplikacij in storitev, ki se uporabljajo za proizvodnjo, obdelavo, distribucijo in preoblikovanje informacij. Sektor IKT sestoji iz raznolikih segmentov, kot so telekomunikacije, televizija in radio oddajanje, računalniška strojna oprema, programska oprema in storitve ter elektronska mediji (na primer Internet in elektronska pošta) .Informacijske in komunikacijske potrebe velikokrat nadomesti […]

Spolne in reproduktivne pravice

Spolne in reproduktivne pravice so pravice, ki zadevajo spolno enakost. Med drugimi sem sodi tudi pravica do enakosti in življenja brez diskriminacije. Pravica do osebne svobode, pravica do zasebnosti, pravica do informiranosti in izobrazbe so tesno povezane z možnostjo računalniške pisemnosti. Te pravice niso povezane z državljanstvom, kar pomeni, da morajo biti spoštovane tudi med […]

IKT strategije pri ženskah priseljenkah

Ženske z migracijskimi biografijami oblikujejo vrsto vprašanj v zvezi z IKT, ki so pomembne tako v zasebnih kot tudi javnih sferah. Migracije kot proces in del življenja priseljenskih žensk, spreminja in vpliva na način uporabe IKT. Glede na kontekst lahko IKT delujeje kot instrument za preseganje nacionalne in družbene meje, kot platforma za socialni nadzor […]

Vloga IKT v migracijah in mobilnosti otrok in mladine

Otroci in mladi so precej dovzetni za spremembe v času odraščanja. Navljub temu, migracije in mobilnosti igrajo veliko vlogo v njihovem življenju. Zagotovo je to čas, ko se otroci in mladi soočajo z raznimi vprašanji na katere iščejo odgovore. Pri iskanju odgovorov si zagotovo pomagajo s tehnologijo, bodisi pametnim telefonom, tablico ali računalnikom. Na pripeti […]

Tehnološke ženske

Spodbujati mlade ženske k delu povezanim s tehnologijo je ena izmed ciljev projekta ICTeen. Navkljub ostalim vsakodnevnim opravilom, ki jih ženske opravljajo, predvsem pa to velja za ženske priseljenke, ki so večino časa doma, je pomembno, da se le-te izobražujejo na interesnem področju, v tem primeru tehnologiji. Ker , zaradi raznih gostpodinjsih ali drugih opravil, […]

Programiranje in dekleta

Še vedno velja, da je delo programerja ”moški poklic”, zato se malo deklet odloči za študij računalništva, smer programiranja oz. delo programiranja. Ravno zaradi razbijanja tovrstnih stereotipov in tradicij, je vse več iniciativ na to temo, in sicer, z željo po spodbujanju mladih žensk k odločitvi za delo programiranja. Drugačno dojemanje proklicev glede na spol […]

Stereotipi: ženske in IKT

V članku na spodnji povezavi, avtor poudarja dejstvo, da se v današnji družbi, še vedno pojavljajo stereotipi o tem, da ženske ‘niso za računalnik’. Dejstvo, da so ženske manj digitalno pismene, kot moški, kažejo tudi podatki o tem, koliko žensk se dejansko odloča za študij računalništva in koliko ženskih strokovnjakinj je na področju računalništva. Stereotipi […]

Digitalna neenakost

Ste ste kdaj spraševali ali ste digitalno pismeni? Ali pa morda, se lahko s svojimi digitalnimi kompetencami primerjate z ostalimi? Kaj vbistvu je digitalna enakost? Živimo v svetu hitrega razvoja tehnologije, zato se naše digitalne kompetence lahko na različne načine razlikujejo. To pomeni, da nisi nikoli dovolj digitalno kompetenten, vendar so te kompetence narave nenehnega […]

Kako dosežem pomembne informacije?

Vsak človek je ob priseljevanju na novo območje, v novo okolje do določene mere omejen. Lahko si omejen glede zdravstevnih standardov, prebivanja, dokumentacije ipd. Predvsem pa si lahko še toliko bolj nemočen, če si omejen pri prejemanju informacij. Ta omejitev se največkrat zgodi zaradi nepoznavanja jezika, medijev, načina (spletne) komunikacije in vsesplošno, kje lahko dobim […]

Komunikacija

Uporaba IKT medijev, pametnega telefona in računalnika, tablic ipd. je danes neizbegljiv način komuniciranja. V svetu, ki večinoma več živi online kot ”offline” je izjemnega pomena obvaldanje uporabe tovrstnih orodij. Velikokrat pomislimo da so IKT mediji in tehnologija komuniciranja pomembni le za neformalno komunikacijo, to je komunikacijo med vrstniki, prijatelji, sorodniki, pa kljub temu opažamo, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.